×
Vedoucí souboru:
Pavel Peržela
Luční 998
69642 Vracov
Technické věci:
Aleš Mopils

V posledních deseti až patnácti letech provedl soubor několik významných programů motivovaných vždy některou z písní našeho regionu, nebo tématicky zaměřených. Názvy byly podle písní nebo náplně programu jako například : Gdyž sem slúžíl císařovi, Fašaňku, fašaňku, Fialenko modrá aneb z písní botanických, Cesty Vracovjáků, Vzpomínka na turecké vojny, Soud Ivy Hromkové, Mamičko, tatíčku, Pod Slavkovem, Tanec zapomenutý Bohem i lidmi, Koně moje, Pod Veronú, Poklady, Odkaz legend aj. Celková činnost a zaměření s důrazem na zvykosloví předurčilo soubor Marýnka k pravidelnému zařazení do programů všech regionálních a mnoha mezinárodních festivalů jak u nás, tak i v zahraničí. Vždy jsme ale měli na paměti odpovědnou reprezentaci našeho města a regionu, ať to byly festivaly v České Republice, nebo ve Francii, Německu, Polsku, či Španělsku. V posledních letech se naší domovskou scénou stal hudební sál Nadace Chamartín, kde probíhají i zkoušky muziky a taneční skupiny, ženský sbor stále zkouší v hudebně MKK a mužský sbor už po mnoho let ve sklepě č. 17 v Barákách.

Strážnice 2022

24., 26. června 2022

Letošní Strážnice se vydařila až moc. Slunko pálilo a nebylo úniku. Vystupovali jsme dvakrát v programu Píseň – jiná forma vína ve Skanzenu. Poprvé v pátek 17:00-19:00, podruhé v neděli 10:00-12:00. Celkem se nás za oba dva dny vystřídalo 35 z cimbálky, tanečníků a mužského sboru.

Vánoční koncert a žehnání vín

27. prosince 2019

Při vernisáži betlémů a zahájení Vánoc v Chamartínu v hudebním sále Nadace v Luční ulici ve Vracově provedla muzika souboru Marýnka spolu s oběma sbory a sólisty malý vánoční koncert, ve kterém kromě koledních zpěvů zazněly i lidové chorály a dvě pastorely. Slovácká pastorela in G a Hej, hej, jeden i druhej od Tomáše Norberta Koutníka. Na závěr koncertu vytvořili členové souboru živý betlém. Následovalo Svatojánské žehnání vín se společným pozpíváním ( a nejen vánočním )

Odkaz legend

10. listopadu 2019

Záběry ze souborového pořadu Odkaz legend, kterým jsme chtěli připomenout velké osobnosti lidové muziky a zpěvu, kteří byli vzorem jek hrou a zpěvem, tak výchovou ostatních a chtěli jsme jim tímto vyjádřit úctu a vděk. Byli to : Karel Bimka, Slávek Jakubíček, Václav Harnoš, Amálka Kristová, Zdena Hovorková, Horymír Sušil, Martin Holý a Hynek Bím .

Video z této akce si můžete prohlédnout zde

Hostování ve Španělsku

červen 2019

Při výročí 25 let trvání Nadace Chamartín ve Španělsku zahrála a zazpívala naše cimbalistka Pavlína Varmužová se Symfonickým orchestrem Chamartín v centru Alfreda Krause v Madridu. Po sólovém danaji Na petrovských dolinách byly na pořadu skočné z Milotic s orchestrem. Pro soubor Marýnka a pro Vracov to byla skvělá reprezentace.

Video z této akce si můžete prohlédnout zde

Co o nás píší na městě si můžete prohlédnout zde